Kompas Maarssen — Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs

Ik wil contact opnemen

Basisschool Het Kompas

Welkom op de website van basisschool Het Kompas.

Het Kompas is een moderne school die midden in de wereld staat. Kinderen leren op onze school dat ieder kind uniek is, wat respect is en wat bijvoorbeeld naastenliefde betekent. Kinderen leren bij ons om in iets te geloven. In samenwerking, in talent, in dromen die werkelijkheid kunnen worden.

De school heeft twee locaties: de Buitenweg en de Bolensteinsestraat.

De leerkrachten van Het Kompas vormen een hecht team. Het zijn betrokken professionals die zich op de eerste plaats laten leiden door de ontwikkeling van het kind, zowel cognitief als emotioneel. De leerkrachten zorgen voor een inspirerende en veilige omgeving waardoor een kind zich lekker voelt. Vanuit die basis komt het kind tot leren. Het team van Het Kompas hecht veel waarde aan een nauwe band met ouders.

Iedereen wordt geboren met een talent. Wij zien het als onze taak om samen met uw kind dit talent te ontdekken en dit verder te ontwikkelen. Wij bieden een uitdagend lesprogramma. Kinderen kunnen leren op hun eigen niveau binnen een programma wat is ingericht zodat kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. Ouderparticipatie is voor ons heel belangrijk want ouders kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind.

Als u na het bekijken van onze website een nog beter beeld van onze school wilt krijgen, kunt u altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Strategisch beleidsplan Vechtstreek en Venen

Impressie studiedag van Vechtstreek en Venen

Laatste nieuws

Lees alle actuele berichten